کلاس ششمی ها بیشتر مطالب این وبلاگ مربوط به پایه ششم است. امیدوارم از مطالب این وبلاگ خوشتون بیاد. http://thesixthclasses.mihanblog.com 2017-05-24T21:57:16+01:00 text/html 2017-05-24T11:53:43+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده شش مهارت_کلیدی برای یک معلم_موفق http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/249 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8295832834/44069104980076418349.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">دراینجا شش نکته برجسته برای اینکه یک معلم موفق باشید آورده شده است. هر معلمی می تواند با تمرکزبراین نکات ومهارتهای برجسته ازآنها بهره مند گردد. موفقیت درتدریس، همانند سایر جنبه های زندگی، بسیار به نگرش شما و شیوه های شما بستگی دارد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">&nbsp;</span></p> text/html 2017-05-21T10:06:26+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده نکات مهم علوم ششم http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/248 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">نکات مهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8295524726/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B4%D9%85_95_%D9%86.pdf.html" target="_blank" title="نکات علوم"><font face="Mihan-Koodak" size="4">دانلود فایل</font></a></div> text/html 2017-05-19T13:10:58+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده تعطیل شد http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/247 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;">کلیه مدارس سراسر کشور در تاریخ 30 اردیبهشت 96 تعطیل رسمی اعلام شد.</span></div> text/html 2017-05-19T12:43:49+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده 29 اردیبهشت http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/246 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8295365676/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_1.jpg" alt=""></div> text/html 2017-05-17T00:43:41+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده قدرت جادویی پرسیدن http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/245 <div><font face="Mihan-Nassim" size="3">زمانی که من کودک بودم فکر می‌کردم قدرت جادویی دارم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">تصور می‌کردم که مثلاً نیروی پرواز دارم و می‌توانم مثل قهرمان‌های کارتونی پرواز کنم و مردم و نجات بدم خیلی با تعجب به همه‌چیز نگاه می‌کردم و خیلی چیزها دنیا به من یادمی &nbsp;داد اما الآن من یک شاخص بالغم قهرمانانم تغییر کردند و همچنین نظراتم من تصمیم گرفتم که بصیرتم و افزایش بدهم و نیروی عجیب مافوق طبیعی کودکی را جایگزین علم و دانایی کنم &nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2017-05-16T02:19:57+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده تفکر نوبت دوم http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/244 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">ارزشیابی درس تفکر و پژوهش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نوبت دوم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">اردیبهشت 96</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8295073050/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="تفکر نوبت دوم"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود فایل</font></a></div> text/html 2017-05-15T01:51:52+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده کلام معصومین http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/243 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-right:-52.4pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:-54.0pt;text-align: center"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#000099"><b>کلام معصومین</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm -52.4pt 0.0001pt -72pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-bidi-language:FA"><font size="2">آن کس که ادبش بیشتراست نزدخداگرامی تراست. امام جواد(ع)<b><o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm -52.4pt 0.0001pt -72pt;"><font size="2"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-bidi-language:FA">آن کس که خداانیس اوست تنهانمی ماندوبه وحشت نمی افتد.پیامبر(ص)</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm -52.4pt 0.0001pt -72pt;"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;"><font size="2">آن کس که رازخویش بپوشد،زمام اختیارش به دست خودش خواهدبود. امام علی(ع)<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm -52.4pt 0.0001pt -72pt;"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;"><font size="2">آن لحظه ای كه زن درخانه خودمی ماندوبه امورزندگی وتربیت فرزند می پردازد به خدانزدیكتراست.حضرت فاطمه(س)<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm -52.4pt 0.0001pt -72pt;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;">آنچه ازعلم بهتراست تجربه است.امام علی(ع)</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: -52.4pt; margin-left: -54pt;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm -52.4pt 0.0001pt -72pt;"><font size="2"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;;">دوست هرکس خرداوودشمنش نادانی اوست.</span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;;">امام علی(ع)</span></b></font><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-05-12T10:40:05+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده عید نیمه شعبان http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/239 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8294735884/6194167_759.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">آقا سلام !</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">امروز میخواهم از تو و برایِ تو بنویسم...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">در اوجِ جوانی درگیرِ عشق هایِ پوچ شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">غافِل از اینكه عشقِ واقعی شما هستید !</font></div></div> text/html 2017-05-09T16:52:27+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده ازمون مطالعات اجتماعی http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/238 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;">آزمون مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">درس های 1 تا 7</font></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8294485618/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_1%D8%AA%D8%A77.pdf.html" target="_blank" title="مطالعات 1 تا 7"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دانلود فایل</div></font></a></div> text/html 2017-05-07T13:31:21+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده ازمون تبدیل واحد http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/237 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">ارزشیابی ریاضی پایه ششم ابتدایی</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مبحث تبدیل واحد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به همراه پاسخنامه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8294276100/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf.html" target="_blank" title="تبدیل واحد"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>دانلود فایل</b></font></a></div> text/html 2017-05-05T07:54:52+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده انشا طنز http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/236 <div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>به نام خدا</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>موضوع: اینترنت چیست؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">بانام و یاد خدا انشای خود را آغاز می کنم. معلم به ما گفت در مورد اینترنت بنویسیم. من از اینترنت خیلی سرم می شود و در خانه مان اینترنت پرسرعت داریم.</font></div><div><br></div> text/html 2017-05-04T12:26:34+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده روز معلم http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/235 <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><br></span></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8293992150/kp_amazing_ir_2.jpg" alt=""></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">با یاد معلم شهید ، استاد مرتضی مطهری روز معلم را گرامی می داریم .</span></span><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; clear: both;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">.</span></span><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; clear: both;">.<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; clear: both;">.</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(51, 102, 255);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">۱۲ اردیبهشت ماه برابر است با روز معلم</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(128, 128, 128);"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این روز را به تمامی معلمان این مرز بوم تبریک عرض می کنیم</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(153, 153, 153);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥</font></span></p> text/html 2017-05-01T01:56:36+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده نمونه سوال ریاضی ششم http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/233 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">ارزشیابی ریاضی پایه ششم ابتدایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">از فصل 1 تا 5</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8293635792/4_5868507192855887937.pdf.html" target="_blank" title="ریاضی 1تا5"><font face="Mihan-Koodak" size="4">دانلود فایل</font></a></div> text/html 2017-04-29T10:08:20+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده آزمون درس هدیه های آسمان http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/232 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">نمونه سوال هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">از درس های 9 تا 12</font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8293489892/4_1056427449325191171.pdf.html" target="_blank" title="هدیه های آسمان 9-12"><font face="Mihan-Koodak" size="4">دانلود فایل</font></a></div> text/html 2017-04-27T13:14:59+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده انواع تکالیف http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/231 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;">&nbsp;انواع تکالیف آموزشی برای استفاده معلمان در کلاس</span></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8293321768/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81.pdf.html" target="_blank" title="تکالیف آموزشی"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دانلود فایل</div></font></a></div>